Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Üzemeltető: Sk-Bau Kft., Budapest, adószám: 10977183-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-562739 2. A GamerEvents Webshop megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az üzemeltető és a vevő között. Ön, mint vevő, köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a GamerEvents Webshopban nem vásárolhat.

3. A GamerEvents Webshop használata, valamint a GamerEvents Webshop által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, jelen ÁSZF VIII. pontjában (Adatvédelem) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

4. A WEB Shop üzemeltetője jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vétel-árát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a GamerEvents Webshopban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a GamerEvents Webshopban történt megjelenítésének idő-pontjától hatályos. Bármely vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

5. A vevő a Szabályzatban foglalt módon kedvezményes áron vásárolhat a GamerEvents Webshopban.


II. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

1. A weboldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a GamerEvents Webshopban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vevő és az Üzemeltető között, amely jogviszonyra jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. A GamerEvents Webshop 48 órán belül köteles visszaigazolni a vevő megrendelését, ennek hiányában a vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól.

2. A vevő és a Sk-Bau Kft., mint eladó között a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerinti „távollevők közötti szerződés” jön létre.

3. A megrendeléseket a GamerEvents Webshop automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vevő később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a GamerEvents Webshopban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre vonatkoznak jelen ÁSZF rendelkezései.

4. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vevő közötti, a GamerEvents Webshop adatai között szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

5. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a vevő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el és őrizze meg! Kérdés esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal: info@gamerevents.hu

6. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

a) A GamerEvents Webshop belépőket, karkötőket, pólókat forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációk.

b) Az egyes termékeknél feltüntetett árak bruttó összegek, melyek a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

c) A megjelenített termékek megrendelhetőek postázással.


7. A megrendelések teljesítését a GamerEvents Webshopba történő regisztráció alkalmával megadott szállítási / számlázási címre teljesítjük. A korábban megadott szállítási illetve számlázási címek bármikor megváltoztatható a GamerEvents Webshop nyilvántartó rendszerben található Személyes / Adataim menüpontban.

8. A vevő felelős a saját neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.


.Megrendelés, vásárlás

a) A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10:00 és 18:00 óra között. Ezen időpontokon kívül is van lehetőség megrendelés leadásra, az ilyen megrendelések feldolgozására a következő munkanapon kerül sor.

b) A GamerEvents Webshop minden esetben e-mailben visszaigazolja a megrendelést. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül.

c) Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészben azzal, hogy részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A visszautasított megrendelés vételára ilyen esetben visszautalásra kerül a vevő részére.


d) A rendelés menete:

I. Válassza ki a kívánt mennyiséget!

II. A Kosárba gomb megnyomásával helyezze a megjelölt mennyiségű terméket a kosarába!

III. Folytassa a vásárlást további termékek kiválasztásával!

IV. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, kattintson a Kosár ikonra , a következő képernyőn pedig ellenőrizze kosara tartalmát! (Ezt a vásárlás folyamán bármikor megteheti.) Ellenőrizze a kívánt termékek darabszámát is! A téves vagy nem kívánt tételek törölhetők.

V. Adja meg a csomag szállítási/kézbesítési módját. A szállítás/kézbesítés költségét minden esetben feltüntetjük.

VI. Ellenőrizze a korábban megadott szállítási/számlázási adatokat! Amennyiben szükséges, a Fiókom menüpontban a szállítási cím módosítható.

VII. A Megrendelés elküldése gombra kattintva véglegesíti megrendelését.

IX. Fizetéskor a megrendelés valamint a szállítás/kézbesítés teljes árát kell rendezni.

XI. A sikeres fizetést követően a megrendelést véglegesnek tekintjük, hozzálátunk annak feldolgozásához.

XII. A beérkezett megrendelését, annak minden lényeges adatával, e-mailben minden esetben visszaigazoljuk.


10. Kiszállítás, kézbesítés

Lásd a Szállítási feltételek almenüt.


III. Jótállás

A vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a GamerEvents Webshop ügyfélszolgálatával írásban, levélben vagy e-mailben, a megadott elérhetőségek valamelyikén megtenni, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.) A közlés késedelméből eredő kárért a vevő felelős.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicse-réljük. Abban az esetben, ha a vevő ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termékek vételárát visszatérítjük.

Nem áll módunkban a terméket kicserélni, becserélni sem a vételárat visszatéríteni, ha az fel-bontott, kipróbált állapotban van.

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a GamerEvents Webshopot szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli és a vételárat nem téríti vissza. A vevő jogosult ugyanakkor ilyen esetben is kérni a termék újbóli kiszállítását, amelynek költsége a vevőt terheli.


IV. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, kivételt képeznek ez alól a belépőjegyek:


A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Az elállási jog gyakorlása esetén a vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Üzemeltető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Üzemeltető a termék visszaérkezését követően a Korm. rendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát.

Amennyiben a vevő elállási jogával kíván élni, azt a GamerEvents Webshop ügyfélszolgálatával írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, a megadott elérhetőségek valamelyikén, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, futár-szolgálat segítségével, vagy személyesen juttassa vissza a GamerEvents Webshop üzemeltetőjének címére. Ebben az esetben a vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (például csomagolási-, posta- illetve futárköltség). Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén tudjuk a teljes vételárat visszatéríteni (nem a postacsomag, hanem maga a termékek egyéni csomagolása értendő ezen).

A csomagolás és/vagy a termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.
V. A felelősség korlátozása

1. A GamerEvents Webshopban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A GamerEvents Webshop semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a) az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltoztatása,

b) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop akadálytalan működését és a vásárlást,

c) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,

d) bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezik-e –, de főleg bármilyen adat elvesztése,

e) bármely szoftver nem megfelelő működése,

f) bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

2. A Webshop nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webshophoz való csatlakozás vagy a Webshop megtekintése miatt következett be.

3.A vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a Webshopban történő közzétételéből eredő károkért. Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


VI. Szerzői jogok

1. A GamerEvents Webshopon található minden tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a GamerEvents Webshop üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webshopból letöltött tartalmat a Webshopban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezekez átdolgozni, másolni stb. A GamerEvents Webshop szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A GamerEvents Webshop használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jog-sértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a GamerEvents Webshop kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 100 000,- azaz százezer forint kötbért köteles fizetni a GamerEvents Webshop üzemeltetőjének.

2. A GamerEvents Webshop fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden személy ellen, aki a GamerEvents Webshop használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A GamerEvents Webshop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vevő rovására elkövetett jogsértés miatt.

3. Az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos minden jogsértés vagy az üzemeltetőt ért érdeksérelem esetén a GamerEvents Webshop üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a GamerEvents Webshop nem köteles értesíteni a felhasználót.

4. A GamerEvents Webshop vagy annak bármely részének más domainen – pl. keretes alkalmazásként, mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag az üzemeltető előzetes írásos engedélye esetén lehetséges.

5. Az a weboldal, amelyen a GamerEvents Webshopra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webshop üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a GamerEvents Webshop, valamin a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a GamerEvents Webshopról. A GamerEvents Webshop minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a GamerEvents Webshop hírnevének és érdekeinek.


VII. Panaszügyintézés

1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím megegyezik a WEB Shop ügy-félszolgálati címével:

e-mail cím: info@gamerevents.hu

2. A vevő írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vevő a GamerEvents Webshop működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

3. Az írásban (ideértve az elektronikus úton) tett panaszt a GamerEvents Webshop 30 napon belül megválaszolja. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját Üzemeltető indokolni köteles, továbbá felhívja a vevő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. Üzemeltető a válasz másolati példányát köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatni.


VIIIAdatvédelem

A GamerEvents Webshop adatvédelmi elveit az Adatvédelem menü pont alatt olvashatja.


IX. Záró nyilatkozatok

1. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a szolgáltató érdekeit, akkor üzemeltető azt jogosult törölni.

2. A GamerEvents Webshop használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat az üzemeltető csak statisztikai célokra használja fel, és csak az Üzemeltető férhet hozzájuk.

3. Jelen feltételek elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a GamerEvents Webshop elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legye

Fizetési módok:

1. Átutalás*: 

Banki átutalásnál 1-2 munkanapos átfutási idővel kell számolni mire a befizetett összeg megérkezik bankszámlánkra és az összeg feldolgozása megtörténik.

Az átutalás bármilyen bankszámlaszámláról érkezhet, nem csak a megrendelő bankszámlaszámáról. A közlemény rovatban, kérjük mindenképpen tüntesse fel a rendelés azonosítóját!

2. Utánvét

A megrendelt termékeket a kézhezvételkor fizetheti ki.


Üzemeltetői adatok

  • Cégnév: Sk-Bau Kft.
  • Székhely: 1161 Budapest, Béla utca 24.
  • Adószám: 10977183-2-42
  • Cégjegyzékszám: 01-09-562739
  • Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cégbíróság
  • Szerződés nyelve: magyar
  • Elérhetőség: info@gamerevents.hu
  • Telefon:06 30 95 29 505